რეკლამა

ქუთაისში ხმებს სანთლის შუქზე ითვლიან. 27-ე საარჩევნო უბანზე ელექტროენერგია 20:04 საათზე გამოირთო.

ფოტო: თემურ ჯვარშეიშვილი

კომენტარები

-მა მომხმარებელმა გამოთქვა აზრი ამ საკითხზე

რეკლამა