რეკლამა

დღეს, დილიდან, მიმდინარეობს გაღმა კოდორის, გულეკარის, კეთილარის და მიმდებარე სოფლების შეწამვლა ცივი შესხურების ტექნოლოგიით.
შეიწამლა სოფლების პერიმეტრზე სპეციალურად დამონტაჟებული ფეროკონების მიერ მოზიდული მავნებლები.

ქიმიურ წამლობის არეალი და ვადა მონიტორინგის საფუძველზე განისაზღვრება. ამჟამად მიმდინარეობს ქიმიური დამუშავება იმ ფართობების, სადაც დამჭერებზე მავნებლის ზღვრული ოდენობა დაფიქსირდა.

კომენტარები

-მა მომხმარებელმა გამოთქვა აზრი ამ საკითხზე

რეკლამა